+34 933 815 152    +34 677 543 293      administracion@regru.com

ANCLATGES

ESTRUCTURES

RECANVIS

REPARACIONS

TALLER

Logo Gruas Canduela
Logo Gruas Comansa
Logo Gruas Jaso
Logo Gruas Liebherr
Logo Gruas Potain
Logo Gruas Sáez
Taller Anclatges i estructures

ANCLATGES / ESTRUCTURES

 

 • Fabricació de trams d’encastat per a models de les principals marques
 • Fabricació de trams d’estructura a mida:
  • Anivellament
  • Adaptació
  • Telescopatge
  • Sistemes de carro de doble reenviament
  • Bases
  • Marcs d’arriostrat
 • Oficina Tècnica pròpia per disseny a mida

RECANVIS

 

 • Sistemes de fre de motors
 • Rodes de carro
 • Reductors
Magatzem de recanvis de grues torre
Taller de reparacions

REPARACIONS

 

 • Reparació express (amb substitució immediata segons stock)
 • Reductors
 • Bobinatge de motors

TALLER

 

 • Mecanitzat de peces a mida per CNC
 • Soldadura 
 • Suport d’Oficina Tècnica pròpia
Màquina de CNC
Façana naus Regru S.A.